تبلیغات
بسكتبال - زمانی که یک بازیکن در هوا است حکم شرعی و قانونی او چیست!!!

طراحی سایت

قالب سایت

طراحی سایت


بسكتبال
تقدیم به تمام بسکتبالیست های ایران

وقتی یک بازیکنی در هوا می باشد، به جای تعلق خواهد داشت كه در زمان پریدن آخرین تماس را با آنجا داشته است. اعمال این اصل در بعضی مواقع منجر به وضعیت های غیر عادلانه می شود.

وقتی که یک بازیکن بسکتبال در حال پریدن:


به ادامه مطلب رجوع کنید

از زمین حمله تیم بسکتبال خود می پرد و وقتی که هنوز در هوا می باشد، کنترل توپ را به دست می آورد و اولین بازیکن در تیمش می باشد که مالکیت تیمی را بدست می آورد. سپس در زمین دفاعی خود به زمین باز می گردد، بازیکن به ناچار باید از این تخلف جلوگیری کند برای حذف کردن این وضعیت ناعادلانه یک استثناء در ART.30 قرار داده شده است.

اگر بازیکنی که در هواست، یک کنترل تیمی جدید را بدست بیاورد، تا زمانی که هر دو پای بازیکن به زمین بسکتبال نرسد، موقعیت بازیکن (زمین حمله و زمین دفاع) مشخص نخواهد شد. (این بازیکن به جایی تعلق دارد که در آنجا فرود می آید، نه جایی که از آن پریده است.)

 

مثال:

A4 که در زمین دفاع باشد، اقدام به یک پاس ضد حمه به A5 در زمین حمله می نماید B3 از زمین حمله (از زمین دفاعی تیم A) می پرد و زمانی که هنوز در هواست پاس را قطع می کند و با توپ بسکتبال فرود می آید:

a)      با هر دو پا در زمین دفاعی تیم بسکتبال B

b)      طوری که خط مرکزی میان پاهایش قرار می گیرد (یک پا در زمین حمله و یک پا در زمین دفاع)

تفسیر:

هیچ تخلفی صورت نگرفته است وقتی B3 در هوا اولین کنترل تیمی تیم بسکتبال B را بدست می آرود موقعیت او (زمین حمله یا دفاع) تا زمانی هر دو پای B3 به زمین بر نگردد، مشخص نمی شود.

در هر دو حالت(a) و (b) B3 در حال حاضر قانوناً در زمین دفاعی تیم بسکتبال B درنظر گرفته می شود.

 

مثال:

در جامپ بال شروع پریود اول، بعد از اینکه توپ بسکتبال قانوناً زده شد، A4 (که بازیکن جامپ بال کننده نمی باشد) از زمین حمله تیم بسکتبال A پریده و زمانی که روی هوا می باشد، کنترل توپ بسکتبال را بدست می آورد و در زمین دفاعی تیم بسکتبال A فرود می آید:

a)      با هر دو پا در زمین دفاعی تیم بسکتبال B

b)      طوری که خط مرکزی در میان پاهایش قرار می گیرد (یک پا در زمین حمله و یک پا در زمین دفاع)

تفسیر:

هیچ تخلفی صورت نگرفته است زمانی که A5 کنترل توپ بسکتبال را در هوا بدست می آورد، اولین کنترل تیمی A برقرار می شود. در هر دو حالت (a) و (b)  A5قانوناً در زمین دفاعی تیم بسکتبال A می باشد.

 

مثال:

بازیکن پرتاب کننده A4 (از بیرون زمین بسکتبال) در زمین حمله، اقدام به پاس برای A3 می نماید. A3 از زمین حمله پریده، کنترل توپ رابدست آورده و به زمین بر می گردد:

a)      با هر دو پا در زمین دفاعی تیم بسکتبال A

b)      طوری که خط مرکزی در میان پاهایش قرار می گیرد (یک پا در زمین حمله و یک پا در زمین دفاع)

تفسیر:

قبل ازاینکه A3 کنترل توپ بسکتبال را در هوا بدست آورد، کنترل تیمی در زمین حمله برقرار شده است. در هر دو حالت (a) و (b) تخلف بازگشت غیر قانونی توپ بسکتبال به زمین دفاعی (نیمه) صورت گرفته است.

طبقه بندی: آموزش...................،
.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است ولی اگه خواستی می تونی با ذکر منبع از مطالب برداشت کنی | مدیرسایت:آرمین
?